Snoukies Houkie deel 4

Man,man,man, loop ik door in de stad, bie die Zweedse winkel, ikeja, wel zug ik door op ofstaand sjaans’n, mit aandere vrouluu, Wimpie, waist wel, dei mit dat rössig hoar, gait over de tegniese boudel, bie teertse en zo, schiere vent heur, die Wim, denk’t e! In zien schaare, zug ik doar, nog drei man, die sentenvent, die vörzitt’r en dat klain kereltje, Rosco. Ik was beneid, wat dun joe hier,” ach ev’n spull’n veur de neie bestuurskoamer en kantiene koop’n”, zee die Meind,  mooi spul hadd’n ze kogt. Kheurde dat ze sent’n kreeg’n hadd’n van doefiehandeloar! Loop ik ev’n verder, zit die dikke cent’nvent aal aan de stoete, waar’n ze zogenoamd aan’t ontbeit’n, s’mörgens om tien uur, ze kon’n wel gain verstaand hebb’n, ik was d’r om vief uur aal oet, op fietse noar stad tou, luu van teeg’nwoordig ook. Loater vertell’n ze mie doodleuk, dat ze drei keer oet eet’n waar’n west, van kontribuusiegeld of zo, nait te geleuv’n .

K’was dunderdag ook ev’n in de kantiene, die aine vent oet bestuur, die mit die brille, hei riet in’n auto mit allemoal deuk’n, was zien sleutels kwiet. D’r zatt’n ook sleutels van’n winkel aan, ik vroug geliek welke winkel, waist toch wel, jumbo, ik zee waarkst stoe dan bie ain spelleltjesfabriek, bist gek zee hai, dat is ain supermaarkt, wos ik veul, ik ken allein de Centra.

Een uur loater von hai ze terogge, in de voelnisbak achter de bar, wat dee hei doar eige’nlieks? Kees is toch de uutboater???

K’heurde ook nog ain aander stukkie, die Meind, dei ’t aal regelt, denkt e, dei mos noar’t gemaintehoes veur ain neie paspoort, mos zien vrouw, dei veul jonger is ja, mit om hom te leegimiteren, of zoiets, moeilijk woord man, zol hai onder kontroole stoan, k’int mie ‘t wel veurstell’n, hei is noamelijk nooit toes.

Zoll’n dr veul oogklacht’n weed’n bie de verainiging, houzo denk’n joe, nou as je de kantiene in loop’n hangt d’r ain klokke mienjong, wilst et nait leuv’n, kist achter’t doel op ’t hooftveld goan stoan, dan zugt’s in de kantiene de tiet nog, wat’n verstaand, hou wil je opvall’n, of zol dit ain tip veur Kees weez’n, dat e eerder dicht mot, die klokke is aanbood’n deur aine dei annoniem wil bliev’n.

Nou jongens en wichter, ik stop d’r eerst weer mit, kiek uut want ik stoa zo achter joe en leez’n loater wat je aal te roddel’n hebb’n.

Snoukie.

Comments are closed.