About HG

Website:
HG has written 227 articles so far, you can find them below.

Algemene Ledenvergadering (voorjaar)

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, (voorjaar) welke gehouden wordt op Donderdag 20 April 2017 om 21:00 uur, in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag Ledenvergadering d.d. 28-10-2016
    (wordt ter vergadering uitgereikt)
  4. Begroting seizoen 2017-2018
  5. Bestuursverkiezing
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Aftredend en herkiesbaar zijn:

Dhr J. Buining, voorzitter

Dhr B. Scholte, bestuurslid (Technische zaken)

Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de herbenoeming van voornoemde personen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang
van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

 

Verslag CEC – FC TER APEL’96

Ik begin dit verslag dit keer met een verzoek. Dit verzoek richt ik aan de gemeente. Ik heb zaterdag een wedstrijd bekeken in Emmen en zondag was ik in Emmercompascuum voor de derby tegen Ter Apel. In alle beide gevallen zag ik een veld waarop, als ik ze had, mijn koeien niet zou willen laten lopen. Hoeveel tijd kost het om de velden even goed te rollen. Of is dit voor de clubs zelf? Zo niet dan zou ik er toch mee beginnen. Er kunnen straks situaties ontstaan die blessures tot gevolg hebben. Zo lang er gras is moet er op dat gewone gras gespeeld worden en clubs niet gedwongen worden om over te gaan op dat rare kunstgras. Dus gemeente doe u plicht en rollen maar. Tot zover mijn verzoek naar de gemeente. Of een egaal veld een andere wedstrijd had opgeleverd? Misschien wel, feit blijft wel dat veel spelers er niet beter door gaan voetballen. Simpelweg, omdat bepaalde kwaliteiten ontbreken. Ter Apel was de gelukkigste in deze strijd en won met 1-2. Hierdoor hebben zij klassebehoud al bewerkstelligt en is CEC niet ver van de situatie van afgelopen seizoen verwijderd.

Lees verder →

Kleding passen voetbaldagen

De kleding voor de voetbaldagen kan gepast worden op de volgende data:

Dinsdag 21 februari 16:30u – 18:30u

Donderdag 23 februari 16:30u – 18:30u

Woendag 1 maart 16:30u – 18:30u

Trainingen afgelast

Voor vandaag, 8 februari 2017, zijn alle trainingen afgelast. Vanwege de vorst en sneeuw mag er op geen enkel veld getraind worden.

Ook de oefenwedstrijd van JO13-1 tegen Valthermond JO13-1 gaat niet door!!

De consul

Vrijwilliger…

Toen ik in 2002 als ouder in aanraking kwam met de voetbalclub werd mij al snel duidelijk hoeveel er geregeld moest worden om een vereniging draaiende te houden.

Mijn oudste zoon begon met voetbal en al gauw werd ik leider van een F-team. Geen superteam hoor maar met z’n allen hadden we er lol in en verscheidene ouders waren bereid om mee te helpen met het brengen van ranja, het schoonmaken van de kleedkamers, een wedstrijdje fluiten, het vervoeren van de spelers etc.

In de E’s was het een vergelijkbaar verhaal maar naarmate zijn carrière vorderde begonnen er toch dingen te veranderen. Het team waarin hij speelde was geen sterk team. Het was moeilijk om trainers te vinden dus samen met een andere ouder heb ik de trainingen verzorgd. Daarbij wil ik opmerken dat ik eigenlijk geen voetbalachtergrond had, maar waar een wil is… De competitie, af en toe een oefenwedstrijdje, toernooien spelen: het was soms een beetje behelpen, maar het lukte de gemankeerde leider(s)/trainer toch om alles te organiseren voor onze kids.

Lees verder →