About HG

Website:
HG has written 260 articles so far, you can find them below.

Veiligheid kunstgrasveld

Naar aanleiding van de persberichten over de veiligheid van kunstgrasvelden willen wij u,
na overleg met de gemeente,
graag verwijzen naar een artikel hierover op de KNVB site en de mededeling vandaag door het RIVM.

http://www.knvb.nl//nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden
Publicatiedatum: 06-10-2016
Wijzigingsdatum: 06-10-2016
Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.
Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

Agenda algemene ledenvergadering

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering,
welke gehouden wordt op Vrijdag 28 oktober 2016 om 21.00 uur,
in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Ledenvergadering d.d. 20-05-2016
4. Jaarverslag senioren 2015-2016
5. Jaarverslag jeugd 2015-2016
6. Financieel Jaarverslag 2015-2016
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016-2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda

KLAVERJASCOMPETITIE

2 SEPTEMBER 2016
7 OKTOBER 2016
4 NOVEMBER 2016

KERSTKLAVERJASSEN 23 DECEMBER 2016
6 JANUARI 2017
3 FEBRUARI 2017
3 MAART 2017

SPOOK/SPEURTOCHT

21 OKTOBER 2016

BLIKSEMAKTIE
18 NOVEMBER 2016

KERSTKLAVERJASSEN
23 DECEMBER 2016

SINTERKLAASFEEST VOOR F EN H
30 NOVEMBER 2016

 

PAASBINGO
14 APRIL 2017