About HG

Website:
HG has written 259 articles so far, you can find them below.

Agenda algemene ledenvergadering

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering,
welke gehouden wordt op Vrijdag 28 oktober 2016 om 21.00 uur,
in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Ledenvergadering d.d. 20-05-2016
4. Jaarverslag senioren 2015-2016
5. Jaarverslag jeugd 2015-2016
6. Financieel Jaarverslag 2015-2016
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016-2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda

KLAVERJASCOMPETITIE

2 SEPTEMBER 2016
7 OKTOBER 2016
4 NOVEMBER 2016

KERSTKLAVERJASSEN 23 DECEMBER 2016
6 JANUARI 2017
3 FEBRUARI 2017
3 MAART 2017

SPOOK/SPEURTOCHT

21 OKTOBER 2016

BLIKSEMAKTIE
18 NOVEMBER 2016

KERSTKLAVERJASSEN
23 DECEMBER 2016

SINTERKLAASFEEST VOOR F EN H
30 NOVEMBER 2016

 

PAASBINGO
14 APRIL 2017