Contributie

Contributie

In verband met nieuwe Europese regels met betrekking tot automatische incasso zijn wij als vereniging verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren:

– FC Ter Apel’96 heeft als incassant een ID nummer: NL74ZZZ400388770000
– Het bankrekeningnummer is gewijzigd in IBAN nummer: NL38 RABO 0358 6059 46
– De bestaande machtigingen blijven geldig, echter zal elke machtiging die wij registreren een uniek nummer krijgen.

– Via de website zult u worden geïnformeerd omtrent de data waarop wij zullen incasseren.
Het voorlopig schema ziet er als volgt uit:

Contributie seizoen 2017-2018

De contributies via automatische incasso worden geïnd:

Eind augustus 2017: 3e kwartaal 2017

2e halfjaar 2017

Jaarcontributie 2016-2017

Eind oktober 2017: 4e kwartaal 2017

Eind januari 2018: 1e kwartaal 2018

1e halfjaar 2018

Eind april 2017: 2 e kwartaal 2018

Zorg voor voldoende saldo, bij een tweede weigering zal uw automatische incasso worden verwijderd en dient u de jaarcontributie ineens te voldoen.

Leden die nog niet via automatische incasso betalen, ontvangen een factuur voor de jaarcontributie.

Wijziging van uw adres, bankgegevens, emailadres of telefoonnummer graag even doorgeven aan de

ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@fcterapel96.nl

Contributierekening IBAN: NL38 RABO 0358 6059 46

Jaarcontributie voor 2017/2018

O18=onder 18

Senioren 162,00
Senioren (alleen 35+ comp.) 60,00
Vrouwen (7×7) 60,00
A-junioren 125,00 (O18/O19) geboren in 1999 of 2000
B-junioren 115,00 (O16/O17) geboren in 2001 of 2002
C-junioren 115,00 (O14/O15) geboren in 2003 of 2004
D-junioren 100,00 (O12/O13) geboren in 2005 of 2006
E-junioren 100,00 (O10/O11) geboren in 2007 of 2008
F-junioren vanaf 6 jaar 85,00 (O8/O9) geboren in 2009 of 2010
H-pupillen (mini pupillen) 40,00 (O7) geboren in 2011 of later
Niet spelend lid 35,00