Contributie

Contributie

In verband met nieuwe Europese regels met betrekking tot automatische incasso zijn wij als vereniging verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren:

– FC Ter Apel’96 heeft als incassant een ID nummer: NL74ZZZ400388770000
– Het bankrekeningnummer is gewijzigd in IBAN nummer: NL38 RABO 0358 6059 46
– De bestaande machtigingen blijven geldig, echter zal elke machtiging die wij registreren een uniek nummer krijgen.

– Via de website zult u worden geïnformeerd omtrent de data waarop wij zullen incasseren.
Het voorlopig schema ziet er als volgt uit:

Automatische incasso:

Kwartaalcontributie wordt geïncasseerd:

Eind augustus 2018: 3e kwartaal 2018
Eind oktober 2018: 4e kwartaal 2018
Eind januari 2019: 1e kwartaal 2019
Eind april 2019: 2e kwartaal 2019

Halfjaarcontributie wordt geïncasseerd:

Eind augustus 2018: 2e halfjaar 2018
Eind januari 2019: 1e halfjaar 2019

Jaarcontributie wordt geïncasseerd:
Eind augustus 2018: 2018-2019

De contributiebedragen voor het seizoen 2018-2019 zijn als volgt vastgesteld:

Categorie: Bedrag €
Senioren 180,00 geboren in 1999 of eerder
Senioren (alleen 35+ comp.) 70,00
Vrouwen (7 x 7) 70,00
A-junioren (Onder 18/19) O18/O19 130,00 geboren in 2000 of 2001
B-junioren (Onder 16/)17 O16/O17 120,00 geboren in 2002 of 2003
C-junioren (Onder 14/15) O14/O15 120,00 geboren in 2004 of 2005
D-junioren (Onder 12/13) O12/O13 110,00 geboren in 2006 of 2007
E-junioren (Onder 10/11) O10/O11 100,00 geboren in 2008 of 2009
F-junioren (Onder 8/9) O8/O9 90,00 geboren in 2010 of 2011
Minipupillen (Onder7) O7 50,00 geboren in 2012 of later
Niet spelend lid 35,00
Donateurs 25,00

Zorg voor voldoende saldo, bij een tweede weigering zal uw automatische incasso worden verwijderd en dient u de jaarcontributie ineens te voldoen.

Leden die nog niet via automatische incasso betalen, ontvangen een factuur voor de jaarcontributie.

Wijziging van uw adres, bankgegevens, emailadres of telefoonnummer graag even doorgeven aan de

ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@fcterapel96.nl

Contributierekening IBAN: NL38 RABO 0358 6059 46