Ledenvergadering op donderdag 30 juni van 20:00 – 21:00 uur

Beste leden van FC Ter Apel ‘96
Ledenvergadering op donderdag 30 juni van 20:00 – 21:00 uur
Het Seizoen loopt al weer ten einde en de voorbereidingen voor het volgend seizoen zijn in
volle gang. Een goed moment om bij te praten en een aantal belangrijke zaken die spelen en te nemen beslissingen voor te leggen aan de leden.

Agenda:

 1.  Opening en mededelingen
 2. Overzicht van de huidige financiële situatie.
 3. Overzicht van gedane activiteiten op het gebied van verduurzaming;
  led, apparatuur, isoleren.
 4. Presentatie en stemming over de verduurzaming.
  Het gaat om het vernieuwen van de ketels
  met een duurzame oplossing van zonnecollectoren.
 5. Bespreken van vacante functies in de organisatie; voorzitter, secretaris, bestuurslid
  activiteiten, bestuurslid TC.
 6. Het vervullen van meer functies binnen de club; als trainers, coördinatoren etc.
  Hoe krijgen we meer vrijwilligers en invulling van deze vacatures.
 7. 25 of 27,5 jarig jubileum?
 8. Kantinedienst en SHV
 9. WVTTK

Bestuur FC Ter Apel ’96

Comments are closed.