Snoukies Houkie deel 15

Nou, dat was eem wat, de leste tied in Troapel, is voetball’n ver te zuik’n, wat ain rommelpot. Slegte veld’n, slegte speulers, slegte sch(ij)tsregters, begelaiding dei zug misdroagt, is dat het nou, bie teerste, ze mot’n zug ains agter de oor’n krabb’n, woar binn’n ze wel mit bezug. K’heb heurt dat ze biemekoar west binn op uutneudiging van t’bestuur, d’r is eevn flink over proat, leuf dat moar!!!! T’is vief veur twaalf, de klokke mot weer terogge noar 11 uur, mooi voetbal, ain rustige baanke, ain grens dei zien snoet mot holl’n, ook al is die vent in’t zwaart nog zo slegt, hei mot dat helemoal wel wait’n, hei is zulf ook altied sch(ij)ts west, dus Groenewolt, doe most dien kleppe digtholl’n. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 14

Gaidag, summige vruigen mie aal, woor blief de neiste “snouk”, man man man, k’heb t’drok man, wat denk’n ze wel, asof ik de heule dag agter mien tiepmasjien zit! T’is rustig op de veld’n, eerst aal snei, toun dikke vorst, dus gain voetball’n, dus ook gain röddels of leugn’s. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 13

Veul hail en zegen zegg’n we din, veur joe allemoal, lok t’doar moar mit begun’n. K’hoop dat dit neie joar weer mooie röddels en woarheed’n zal breng’n, as joe moar stekk’n oethoal’n, schrief ik ze wel op en moak ik “t wel bekend, haha! Nou, k’was uut neudigt bie de neijoars resepsie, en wel, t’schient nogal gout te goan bie de klup, kreeg geliek vief munt’n toun ik binn’n kwam, ain mooie doame ontving mie, ze was helemoal in t’gries, schier kapseltje, neie vodd’n aan, t’was dei van de kloosterveenweg, ried in zo’n dikke woag’n oet duutsland, Gieni of zo, ze had veul vriend’n zag ik wel, of ging ’t meer om die muntjes? Lees verder →

Snoukies Houkie deel 12

Man o man, wat ist kold boet’n, veul tied om in de bossies te ligg’n heb’k nait, mien kont vrus aan de takk’n vast, d’r word nait treent, d’r wordt nait voetbaalt, ’t is niks. Was’k lest op mien fietse op visiete bie aine in’t heem, rond haalf elf, ik op mien fietse noar hoes tou, wel zag ik doar achter ‘stuur zitt’n van dei bus van teerste, die autopoetser, dei blonde van die slager, wos ik veul dat hei ook bussjaffeur was, hei zag mie wel, hei toeterde zulfs, moar toun ik deur fietste zag ik die duutser, Sander, volgens mie was e kwoad op die slager zien zeun?????? Lees verder →

Snoukies Houkie deel 11

Nou lest hak zegt, dat je mie veur analiesses kon’n bell’n, tarief vieftug guld’n, nou die Loek van teerste het mie belt, of ik eev’n wol analieseren, de wedstried teeg’n Leew’nborg. Noa dat ik van teveuren die vieftug guld’n op mien reek’n hak kreeg’n, hier de analiese.( het mog ploats word’n op de zait) Lees verder →

Snoukies Houkie deel 10

T’Gait mooi, bie ’t vlaggeschip, moar nait zo mooi bie de koartverkopers. Dei ollegies word’n schienboar bedreigd deur ain veurmoalig bestuurslid, dei van doev’n holt. Hei het vroagt of hei ook de winn’de nummers kin krieg’n, zo nait, din zwaait t’r wat. De volgende toeswedstried komt de pelitsie kiek’n om hom mogeliek te arresteer’n. Lees verder →