Snoukies Houkie deel 18 “kampijoensedisie!!!!!!!!!”

Nou,t’was zover, t’is zover, t’was zover, wat is ’t nou eigenliek, binnen ze nou kampijoen of nait, nou ja, moakt mie niks uut, t’bier was groatis, vieftien mei, weer’n feesie heb ik heurt! Wat was er aan de hand, die kakkers oet Haar’n, mossen teeg’n die ploug uut Wildervank, woarvan die treener altied zegt dat ze beter binn’n en de schuld altied bie aandr’n legt, wat’n verveelnde kerel, die Hartman. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 17

Lang verwagt, klopt ons hart, wel slegt voetbalt, verlust! Sodom en gemorra, ik heulemoal op mien fietse noar Zuudbrouk. Kapot stap ik van mien fietse, flesse soep’nbrei op zoop’n onderweegns, mos ja wat veur de spier’n hebb’n, dat is mien deuping, Afein, teerste kon kampijoen word’n, moss’n eevn winn van Zetensee, makkie tog, net zoon makkie als Help(mien)man is klusser, net zoon makkie als Kenoal, net zoon makkie as,as, as wat! Wat ain, sorrie heur, moar wat ain kloot’n voetbal, dat Troapel, en dat mot in de tweide klasse voetball’n, neus in de wind, kop omhoog, kiek oons ais eev’n, as de wedstried om twei uur mot begunn, komm wie om vief over twei het veld op, jaaaaaa, wie stonn boovn’aan, kiek oons eevn, wie speuln de sterr’n van de heemel, allein het publiek zug t’nait! Afein loat ik d’r mor over op holl’n, ze word’n wel kampijoen, moar of ik nog komm en mit mie nog meer, ze krieg’n ain neie kleidkoamer, loat’n ze d’r moar ain heeeeeeeuuuuuulllle groot spaigel in hang’n, kin ze d’r ains in kiek’n!!!!!!!!!!!!!!!! Lees verder →

Snoukies Houkie deel 16

Terwiel ik dit lees, ben ik net guster op de hoogte brogt van het ontvall´n van ons Andries, Andries Schrik, de man dei altied op de veld´n was, krities in alles wat mit voetbaal te mokk´n had, regt deur zee, zo zaik as e was, tog eev´n mit Jans bell´n in de rust van teerste, houveul ist vruig e dan en hou speul´n de jongens, ongeleufliek! Ain verlais veur de klup, Andries, rust zacht, ik zal nog voak aan die denk´n, want woar ik vrouger ook floot in de regio, ik zag die voak stoan, doem omhoog as ik goud floot, as´t doempie weg bleef, was ´t minder! Nou dat was eev´n serijjeus, mot dat mot ook naitwoar! Lees verder →

Snoukies Houkie deel 15

Nou, dat was eem wat, de leste tied in Troapel, is voetball’n ver te zuik’n, wat ain rommelpot. Slegte veld’n, slegte speulers, slegte sch(ij)tsregters, begelaiding dei zug misdroagt, is dat het nou, bie teerste, ze mot’n zug ains agter de oor’n krabb’n, woar binn’n ze wel mit bezug. K’heb heurt dat ze biemekoar west binn op uutneudiging van t’bestuur, d’r is eevn flink over proat, leuf dat moar!!!! T’is vief veur twaalf, de klokke mot weer terogge noar 11 uur, mooi voetbal, ain rustige baanke, ain grens dei zien snoet mot holl’n, ook al is die vent in’t zwaart nog zo slegt, hei mot dat helemoal wel wait’n, hei is zulf ook altied sch(ij)ts west, dus Groenewolt, doe most dien kleppe digtholl’n. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 14

Gaidag, summige vruigen mie aal, woor blief de neiste “snouk”, man man man, k’heb t’drok man, wat denk’n ze wel, asof ik de heule dag agter mien tiepmasjien zit! T’is rustig op de veld’n, eerst aal snei, toun dikke vorst, dus gain voetball’n, dus ook gain röddels of leugn’s. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 13

Veul hail en zegen zegg’n we din, veur joe allemoal, lok t’doar moar mit begun’n. K’hoop dat dit neie joar weer mooie röddels en woarheed’n zal breng’n, as joe moar stekk’n oethoal’n, schrief ik ze wel op en moak ik “t wel bekend, haha! Nou, k’was uut neudigt bie de neijoars resepsie, en wel, t’schient nogal gout te goan bie de klup, kreeg geliek vief munt’n toun ik binn’n kwam, ain mooie doame ontving mie, ze was helemoal in t’gries, schier kapseltje, neie vodd’n aan, t’was dei van de kloosterveenweg, ried in zo’n dikke woag’n oet duutsland, Gieni of zo, ze had veul vriend’n zag ik wel, of ging ’t meer om die muntjes? Lees verder →