Snoukies Houkie deel 5

Joa man, he je ’t aal heurt, Jaap zien Knegt, is betrapt op et neem’n van footoos, akziefotoos,man, Hij ston beetje illegoal achter de bosjes mit ain neie kaamera mit ain meegalenze, noar ’t voetbal te kiek’n, schienboaor allein bie de zee aine, binn’n d’r geen aandere elftall’n, of gait hei allein bie zien zeun stoan, t’word tiet dat Jaap zien Knegt ,die keuk’n in de kantiene zet, want t’word ain rommel in die keuk’n. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 4

Man,man,man, loop ik door in de stad, bie die Zweedse winkel, ikeja, wel zug ik door op ofstaand sjaans’n, mit aandere vrouluu, Wimpie, waist wel, dei mit dat rössig hoar, gait over de tegniese boudel, bie teertse en zo, schiere vent heur, die Wim, denk’t e! In zien schaare, zug ik doar, nog drei man, die sentenvent, die vörzitt’r en dat klain kereltje, Rosco. Ik was beneid, wat dun joe hier,” ach ev’n spull’n veur de neie bestuurskoamer en kantiene koop’n”, zee die Meind,  mooi spul hadd’n ze kogt. Kheurde dat ze sent’n kreeg’n hadd’n van doefiehandeloar! Loop ik ev’n verder, zit die dikke cent’nvent aal aan de stoete, waar’n ze zogenoamd aan’t ontbeit’n, s’mörgens om tien uur, ze kon’n wel gain verstaand hebb’n, ik was d’r om vief uur aal oet, op fietse noar stad tou, luu van teeg’nwoordig ook. Loater vertell’n ze mie doodleuk, dat ze drei keer oet eet’n waar’n west, van kontribuusiegeld of zo, nait te geleuv’n . Lees verder →

Snoukies Houkie deel 3

Z’ak veurige week zundag in de kantiene, waar’n d’r van die biedehanten dei eerder in’t bestuur hadd’n zeet’n, wol’n ze die invalgrens van teerste omkoop’n mit hamburgers en bier, hij van die gokboudel van eerder Piko of zo was d’r ook bie, soam’n mit die slager van de hoofdstroat en nog wat aandere luu, ook die boer van Sellnerstroat, mos dei nait op ’t laand weez’n, normoal h’et hai et altied te drok, moal noar kapper goan, sol goud veur hom weez’n. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 2

Wat’n boudel man, stoa ik d’r beetje te dagdreumen, wor ik inains opschrikt, deur roare woord’n van moeke van ain van de jeugdspeulers, ‘k was geliek wakk’r. ’T mens har woord’n, van ain vrouwluuonderdoul, waist wel, waor kiender oet komm’n, zo ain boudel wast bie Troapel, de waar’n gain laiders bie de deejunioorn, deetwei en deedrei. ‘K mos mie bedappern, wat will’n zukke mens’n toch, asof ze veur ’t op roap’n, duch et zulf wief dach ik, moar ‘kwas verstaandiger as ’t mens en bin moar vot loop’n. Kört om, de olluu mot’n er ook meer aan doun, die jonge kiender die kinn toch nait allein op pad, zo dat wol’k eev’n kwiet. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 1

’T Is misschain wel nait bekend, moar er spookt de loatste tied weer aine over de velden in Traopel, dei op de hoogte wil bliev’n van al dat gelul over onze FC.
Zo ston ik mooi in de bosjes te loeren, op vreidaag tiedens de training van teerste. Ik maarkte dat dikke Bukk’n, waist wel dei over de cent’n gait, al dikker wordt, hij kwam nog wel ains op fietse, moar teegn’woordig komt hij dei honderd meter, dei e aans mot loop’n al met zien karre, gain wonder dat hai oet bestuur gait. Lees verder →