Snoukies Houkie deel 12

Man o man, wat ist kold boet’n, veul tied om in de bossies te ligg’n heb’k nait, mien kont vrus aan de takk’n vast, d’r word nait treent, d’r wordt nait voetbaalt, ’t is niks. Was’k lest op mien fietse op visiete bie aine in’t heem, rond haalf elf, ik op mien fietse noar hoes tou, wel zag ik doar achter ‘stuur zitt’n van dei bus van teerste, die autopoetser, dei blonde van die slager, wos ik veul dat hei ook bussjaffeur was, hei zag mie wel, hei toeterde zulfs, moar toun ik deur fietste zag ik die duutser, Sander, volgens mie was e kwoad op die slager zien zeun?????? Lees verder →

Snoukies Houkie deel 11

Nou lest hak zegt, dat je mie veur analiesses kon’n bell’n, tarief vieftug guld’n, nou die Loek van teerste het mie belt, of ik eev’n wol analieseren, de wedstried teeg’n Leew’nborg. Noa dat ik van teveuren die vieftug guld’n op mien reek’n hak kreeg’n, hier de analiese.( het mog ploats word’n op de zait) Lees verder →

Snoukies Houkie deel 10

T’Gait mooi, bie ’t vlaggeschip, moar nait zo mooi bie de koartverkopers. Dei ollegies word’n schienboar bedreigd deur ain veurmoalig bestuurslid, dei van doev’n holt. Hei het vroagt of hei ook de winn’de nummers kin krieg’n, zo nait, din zwaait t’r wat. De volgende toeswedstried komt de pelitsie kiek’n om hom mogeliek te arresteer’n. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 9

Mien laive tiedpot, de heule week niks aans heurt as over die wedstried dei nait deurging, wat ain gesoes, joa t’hat mott’n deurgoan, joa dat snap ik ook, alsof dei konsul et ekspres dut, is d’r niks belangriekers as ain wedstried dei nait deurgait, vroag dat mor eev’n aan die Wilders, straks het oons konsul ook ain dubbele paspoort, kin hei ook opdonder’n! Lees verder →

Snoukies Houkie deel 8

Goeidaag eevn, intimie verto’llnde mie, wat zol d’r aan de haand weez’n mit Snoukie, woar is de agste aflevering, nou helemoal niks, schienboar is’t neis uutlekt, zien onderkoffer is nait meer zo onderkoffer en hol’n mens’n hun kleppe digt, moar ja, Snoukie zol Snoukie nait weez’n, as ze doar gain praivet ai(kort weg P.A.) veur gebruukt, dei vertelt hom din wel alles, haha!!! De P.A. gait underkoffer onder de noam “Raket”, ein bruir van Meknum van teleevisie, snap’n joe t’nog, ik wel, joe nait denk ik! Lees verder →

Snoukies Houkie deel 7

K’bin mien sleutels kwiet, zee die veurzitter, welke sleutels zee ik teeg’n hom, ach dei van de kantiene, hai hat alle naokeek’n, mor hai kon ze nait viend’n.
Hai wol het nait zegg’n, mor ik begriep het wel, zien vrouw Ella het die sleutls vot smeet’n, volgens mie, ze is d’r flauw van dat hai zo veul in de kantiene hangt, zo sollt wel weez’n.Veur ik het vergeet, de veurzitter wil ook nait meer dat mann’n teeg’n zien vrouw zwaai’n, of sol ze binnkört ook ain Boerka op krieg’n, zal Geert bliede mit weez’n, waist wel die Wilde! Lees verder →