Algemene Ledenvergadering (voorjaar)

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, (voorjaar) welke gehouden wordt op Donderdag 20 April 2017 om 21:00 uur, in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag Ledenvergadering d.d. 28-10-2016
    (wordt ter vergadering uitgereikt)
  4. Begroting seizoen 2017-2018
  5. Bestuursverkiezing
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Aftredend en herkiesbaar zijn:

Dhr J. Buining, voorzitter

Dhr B. Scholte, bestuurslid (Technische zaken)

Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de herbenoeming van voornoemde personen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang
van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

 

Verslag CEC – FC TER APEL’96

Ik begin dit verslag dit keer met een verzoek. Dit verzoek richt ik aan de gemeente. Ik heb zaterdag een wedstrijd bekeken in Emmen en zondag was ik in Emmercompascuum voor de derby tegen Ter Apel. In alle beide gevallen zag ik een veld waarop, als ik ze had, mijn koeien niet zou willen laten lopen. Hoeveel tijd kost het om de velden even goed te rollen. Of is dit voor de clubs zelf? Zo niet dan zou ik er toch mee beginnen. Er kunnen straks situaties ontstaan die blessures tot gevolg hebben. Zo lang er gras is moet er op dat gewone gras gespeeld worden en clubs niet gedwongen worden om over te gaan op dat rare kunstgras. Dus gemeente doe u plicht en rollen maar. Tot zover mijn verzoek naar de gemeente. Of een egaal veld een andere wedstrijd had opgeleverd? Misschien wel, feit blijft wel dat veel spelers er niet beter door gaan voetballen. Simpelweg, omdat bepaalde kwaliteiten ontbreken. Ter Apel was de gelukkigste in deze strijd en won met 1-2. Hierdoor hebben zij klassebehoud al bewerkstelligt en is CEC niet ver van de situatie van afgelopen seizoen verwijderd.

Lees verder →

Jumbo Toernooi 2017

Ter afsluiting van het voetbalseizoen organiseert FC Ter Apel ’96 wederom het Jumbo-toernooi. Een toernooi waar sportiviteit en gezelligheid in een mooie mix wordt aangeboden.

Voor dit toernooi zoekt FC Ter Apel ’96 nog sportieve en gezellige teams!

27-10-2016. Uitnodiging Jumbo toernooi 2017.FC Ter Apel '96

Nieuws mbt de spelerspas

Zoals vermeld in het bericht over de introductie van het mobiel digitaal wedstrijdformulier, volstaat het vanaf aanstaande zaterdag (4 maart) tot en met het einde van dit seizoen – indien er geen geldige spelerspas beschikbaar is – ook om een officieel legitimatiebewijs of een verlopen spelerspas te tonen aan de scheidsrechter in het veldvoetbal. Ook kan een speler zijn spelerspas tonen via zijn eigen Wedstrijdzaken-app.
Lees verder →