Snoukies Houkie deel 7

K’bin mien sleutels kwiet, zee die veurzitter, welke sleutels zee ik teeg’n hom, ach dei van de kantiene, hai hat alle naokeek’n, mor hai kon ze nait viend’n.
Hai wol het nait zegg’n, mor ik begriep het wel, zien vrouw Ella het die sleutls vot smeet’n, volgens mie, ze is d’r flauw van dat hai zo veul in de kantiene hangt, zo sollt wel weez’n.Veur ik het vergeet, de veurzitter wil ook nait meer dat mann’n teeg’n zien vrouw zwaai’n, of sol ze binnkört ook ain Boerka op krieg’n, zal Geert bliede mit weez’n, waist wel die Wilde!

Lest ha’d ik t’over Jaap zien Knegt, nou kiek mor eev’n in die keuk’n, van de kantiene en de bestuurskoam’r, ain ploatje kik joe vertell’n, die leutje fiene vent, mit zien groote bus, hai het et prachtig mokt, geweldig Chris.

Die neie grens van teerste, he je hom zain, in’t nei, blauw, lichtblauw, stait hom schier. Wat heurde ik over dei vent, hei schient aan woarzeggin’g te doun, hei het veurspelt dat ze kampioen word’n, loat hai ‘t nou moar bie vlagg’n holl’n. Hai was ook hartstikke pissig afgeloop’n zundag, d’r schient aine aan de kaante commentaar hat te hebb’n, dat moakt hom normoal niks uut, mor deigene dei ’t deed, snapt zulf heulemoal niks van spelregels, ja zien aig’n spelregels, hei komt uut Troapel, mor was veur Knoal!

T’daarde, waist wel, die oll’n Binn’n mit ’n koppel jongens noar Duutslaand west, Nordenei of zoiets. Nou ze binn’n d’r schier tekeer west, ze binn’n er 48 uur of zoiets west, hebb’n zeuv’n uur op berre west, wat zoll’n ze d’r allemoal uutspookt heb’n!!!!!!!!!

Ooh joa, kwas lest eev’n aan ’t kiek’n op t’hoofdveld, zag ik doar ain vent aan komm’n loop’n, hai kwam vlak bie mie, hei van die krimineel’n oppasser wast, zien Pa was vrouger bie de plietsie, Harro. Hai was mishaandelt man, ik zee teeg’n hom, wat is d’r aan de haand, had die knegt van Jaap, hom mit sleutel veur de kop sloag’n, woll’n eev’n ain rekloamebord op hang’n. Afein, ’t hufde nait hegt te word’n, ain plakploatje dr’op en kloar was kees, ik mos d’r wel om laach’n heur!

Din het allerleste neis, de Daaleilaaamaa is op zuiktocht noar ain vervanger. Oonze tegniese verantwoordelijke van de senioor’n, gait op vakaansie noar China, vlakbie Tiebed. Hai het ook aal ain rooie jaase aan, is noar kapper west, het zo’n joggingbroekie aan, sol hai d’r wat onder aan hebb’n, kleuf dat ze nait doun, hei het ain leesbrille aanschaft, dus daaleilaamaa, kist oonze Wim vroag’n, hai het wel tied, mooie vakaansie Wim.

Jongens, t’gait mooi mit oons allemoal, alles loopt op rolletjes, tuurlijk ’t kin altied beter, teerste van de zoaterdag gait mooi, tweide van de zoaterdag wint zo mor eev’n mit tien aine, schier heur! De jeugd gait over de heule boudel ook redeliek schier en bie de zundag, de seleksie van die Blijhaamster soepmbrijpenze dei doun het helemoal schier. Ik stop d’r mit, Ast nait gait zoas t mout, mot t mor zoas’t gait, dus ook zoaterdag en zundag, mit slecht voetbal kinn’n we winn’n, tjeu!!!.

Snoukie.

Comments are closed.