Spelregelkennis quiz deel 1

Vraag 01.De aanvoerder van een van de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Hij wijst er zelf een aan.
b. Hij vraagt een bestuurslid er een aan te wijzen.
c. Hij laat doorspelen.
d. Hij staakt de wedstrijd.

Vraag 02. De lijnen die een speelveld afbakenen:

a. Mogen niet breder zijn dan 12cm.
b. Mogen niet breder zijn dan 10cm.
c. Moeten min.10 en max. 12 cm. breed zijn.
d. Er zijn geen voorschriften.

Vraag 03. Als tijdens een wedstrijd een strafschop moet worden genomen, neemt een veldspeler de plaats van de doelverdediger in. Mag dat en moet hij ook als doelverdediger herkenbaar zijn?

a. Dat mag wel; hij hoeft niet als doelverdediger herkenbaar te zijn
b. Dat mag wel; hij moet wel als doelverdediger herkenbaar zijn.
c. Dat mag niet.
d. Er zijn geen voorschriften.

Vraag 04. Kan een scheidsrechter op een beslissing terugkomen?

a. Dat mag hij altijd doen.
b. Dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor rust of einde wedstrijd gefloten is.
c. Dat mag hij alleen doen als het spel nog niet is hervat en er niet voor het einde wedstrijd gefloten is.
d. Dat mag hij nooit doen.

Vraag 05. Wanneer is de tijd verstreken?

a. Als het eindsignaal klinkt.
b. Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is.
c. Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een vrije schop of hoekschop afwachten.
d. Als de tijd op het horloge van de scheidsrechter verstreken is, maar hij moet wel de uitwerking van een aanval op het doel afwachten.

Vraag 06. Er is een doelpunt gescoord tegen partij A. Dat doelpunt wordt toegekend. Deze partij is het daar niet mee eens en weigert af te trappen. Hoe zal de scheidsrechter moeten reageren?

a. De scheidsrechter trapt zelf af.
b. De scheidsrechter laat de tegenpartij aftrappen.
c. De scheidsrechter draagt de aanvoerder van partij A op een van zijn spelers op te dragen de aftrap te verrichten.
d. De scheidsrechter geeft partij 5 minuten bedenktijd.

Vraag 07. Tijdens het spel komt de bal tegen de assistent-scheidsrechter aan, die op de zijlijn loopt. Hierdoor blijft de bal in het speelveld. Een speler pakt de bal in zijn handen en wil inwerpen. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

a. Inworp normaal uitvoeren.
b. Scheidsrechtersbal, omdat er van een vergissing sprake is.
c. Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand.
d. Directe vrije schop wegens het spelen van de bal met de hand en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens spelbederf.

Vraag 08. Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste verdediger te passeren en gaat recht op het doel af. De doelverdediger rent nu zijn doel uit en brengt de aanvaller in het strafschopgebied opzettelijk en op onreglementaire wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Een strafschop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor de doelverdediger.
b. Een strafschop en het wegzenden van de doelverdediger door het tonen van de rode kaart.
c. Een strafschop en een vermaning voor de doelverdediger.
d. Een strafschop.

Vraag 09. Welke straffen staat er voor het spuwen van een medespeler?

a. Directe vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
b. Directe vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart.
c. Indirecte vrije schop + een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
d. Indirecte vrije schop + het wegzenden door het tonen van de rode kaart.

Vraag 10. Mag de scheidsrechter een door hem gegeven waarschuwing ongedaan maken?

a. Ja, als hij ervan overtuigd is dat de waarschuwing ten onrechte is gegeven.
b. Ja, als de aanvoerder van de tegenpartij akkoord gaat.
c. Neen, tenzij hij heeft verzuimd de aanvoerder van de waarschuwing op de hoogte te stellen.
d. Neen, dat is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.

Spelregelkennis, voetballen is leuk maar de spelregels kennen is iets anders, daarom vanaf deze week 10 vragen, volgende week de antwoorden en wederom 10 nieuwe vragen, veel plezier.

Joep Groenewolt.

Comments are closed.