Spelregelquiz deel 5

Vraag 1.
De scheidsrechter constateert dat een speler zich tijdens het spel schuldig maakt aan ernstig gemeen spel tegenover een tegenstander. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat is de disciplinaire straf voor deze speler?
a. Hij wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.
b. Hij krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
c. Hij krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart of wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.
d. Hij krijgt een vermaning of wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.

Vraag 2.
Tijdens een oponthoud meldt een te laat komende speler zich volgens de regels bij de scheidsrechter. Beiden staan dan binnen het speelveld. De scheidsrechter controleert het schoeisel van betreffende speler en geeft hem op grond daarvan geen toestemming mee te doen. Daarop beledigt de speler de scheidsrechter. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat het spel “dood” was, toen de scheidsrechter beledigd werd.
b. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat een invaller toe, omdat de speler nog niet meegespeeld had, toen hij de scheidsrechter beledigde.
c. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat geen invaller toe, omdat de te laat komende speler geacht wordt deel uit te maken van zijn ploeg.
d. Hij zendt de speler van het speelveld door het tonen van de rode kaart, maar laat geen invaller toe, omdat dat nooit kan als iemand de scheidsrechter beledigt.
Vraag 3.
Een verdediger maakt in een uiterste poging om de bal op een tegenstander te veroveren een sliding. Behalve de bal wordt hierbij ook de benen van een tegenstander meegenomen, waardoor deze ten val komt. De scheidsrechter beslist tot;
a. Door laten spelen.
b. Het spel onderbreken en een indirecte vrije schop toekennen.
c. Het spel onderbreken en een directe vrije schop toekennen.
d. Het spel onderbreken en een scheidsrechtersbal geven.

Vraag 4.
Een aanvaller beweegt de bal bij een indirecte vrije schop even met de voet, waarna een medespeler de bal op het doel schiet. De bal wordt door de doelverdediger over zijn doel geslagen. Wat zal de spelhervatting zijn?
a. Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij.
b. Scheidsrechtersbal wegens het verkeerd uitvoeren van de indirecte vrije schop.
c. Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij.
d. Hoekschop.

Vraag 5.
Een toeschouwer probeert de bal tegen te houden die naast het doel dreigt te gaan. Hij raakt de bal, maar deze verdwijnt nu in het doel. Hoe hervat de scheidsrechter het spel?
a. Met een scheidsrechtersbal.
b. Met een aftrap na geldig doelpunt.
c. Met een doelschop voor de verdedigende partij.
d. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal geraakt werd.

Vraag 6.
Tijdens de wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel, omdat een wisselspeler het veld inloopt om een bidon op te rapen die binnen het speelveld is blijven liggen bij een blessure behandeling. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?
a. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was bij de onderbreking.
b. Met een scheidsrechtersbal waar de wisselspeler stond tijdens de onderbreking.
c. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de wisselspeler stond bij de onderbreking.
d. Met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was bij de onderbreking.

Vraag 7.
Er wordt een doelschop genomen. Een aanvaller van de tegenpartij, staande op de lijn van hetzelfde strafschopgebied, vangt de bal rechtstreeks uit de doelschop op en kopt de bal van boven de lijn van het strafschopgebied in het doel. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter dienen te zijn?
a. Hij zal een doelpunt toekennen.
b. Hij zal een indirecte vrije schop toekennen aan de verdedigende partij.
c. Hij zal een directe vrije schop toekennen aan de verdedigende partij.
d. Hij zal de doelschop laten overnemen.

Vraag 8.
Tijdens een beslissingswedstrijd kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe aan de aanvallende partij, op 16 m. van het doel van de tegenpartij. De aanvaller die de schop neemt, schiet hem rechtstreeks naar het doel van de tegenpartij. Een op de doellijn staande verdediger, niet zijnde de doelman, stompt de bal met de vuist over het doel, voordat de bal de doellijn is gepasseerd. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?
a. Hij zal een strafschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger van het speelveld zenden door het tonen van de rode kaart.
b. Hij zal een strafschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart.
c. Hij zal een hoekschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart.
d. Hij zal een hoekschop toekennen aan de aanvallende partij en de verdediger van het speelveld zenden door het tonen van de rode kaart.

Vraag 9.
Tijdens het nemen van een hoekschop staan twee aanvallers in het doelgebied. Om bij de bal te kunnen komen duwt de doelverdediger één van de aanvallers weg met zijn handen, waarna hij de bal over het doel stompt. Hoe moet het spel nu hervat worden?
a. Met een hoekschop.
b. Met een indirecte vrije schop tegen de aanvallers.
c. Met een indirecte vrije schop tegen de doelman.
d. Met een strafschop tegen de doelman.

Vraag 10.
Doelnetten moeten niet te strak gespannen zijn. Zijn er nog meer voorschriften voor doelnetten?
a. Neen, er zijn verder geen voorschriften.
b. Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en doellat bevestigd zijn, goed ondersteund en mogen de doelverdediger niet hinderen.
c. Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en doellat bevestigd zijn en ook aan de grond op minimaal 1.85 m. van de buitenzijde van de doellijn.
d. Ja, zij moeten stevig aan de doelpalen en doellat bevestigd zijn en ook aan de grond op minimaal 2.44 m. van de buitenzijde van de doellijn.

Antwoorden van vorige week.
1. C
2. D
3. C
4. D
5. A
6. D
7. C
8. C
9. D
10. A

Succes met de nieuwe vragen, Joep Groenewolt.

Comments are closed.