Agenda algemene ledenvergadering

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering,
welke gehouden wordt op Vrijdag 28 oktober 2016 om 21.00 uur,
in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Ledenvergadering d.d. 20-05-2016
4. Jaarverslag senioren 2015-2016
5. Jaarverslag jeugd 2015-2016
6. Financieel Jaarverslag 2015-2016
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016-2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Comments are closed.