Algemene Ledenvergadering

Aan de leden en ouders van leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (najaar), welke gehouden wordt op Donderdag 15 november 2018 om 21:00 uur, in de kantine op het Sportpark ‘t Heem te Ter Apel.

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag Ledenvergadering d.d 20-04-2018 *

4. Jaarverslag senioren 2017-2018 *

5. Jaarverslag jeugd 2017-2018 *

6. Financieel Jaarverslag 2017-2018*

7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2018-2019

8. Extra bestuursverkiezing

Verkiesbaar als bestuurslid is de heer Bernard Ekker

Tegenkandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris

9. Rondvraag

10. Sluiting

(* genoemde verslagen worden ter vergadering uitgereikt)

Wij hopen u op deze avond te mogen verwelkomen,

Met vriendelijke groet,

Bestuur FC Ter Apel ’96

Comments are closed.