About HG

Website:
HG has written 261 articles so far, you can find them below.

Overhandiging presentatiegids FC Emmen

Wouter Sibon en Jan Anne Dijkstra, zijn allebei hun voetbalcarrière bij FC Ter Apel’96 begonnen.
Wouter gaat zijn 4e seizoen in als keeper voor FC Emmen en Jan Anne is in augustus aan zijn 1e seizoen begonnen.
Beide jongens spelen in JO-13.
FC Emmen timmert aan de weg op allerlei gebied en dat geld ook voor de jeugdopleiding. Ze hebben een presentatie magazine van de jeugdopleiding gemaakt waarin staat te lezen welke richting Emmen op wil met de jeugd, de jeugdteams worden gepresenteerd evenals alle betrokken die de jeugdopleiding hierin ondersteunen.
Omdat FC Emmen hun relatie met de amateurclubs uit hun verzorgingsgebied wil verbeteren, reikten Wouter en Jan Anne deze presentatiegids vandaag uit aan voorzitter – Jan Buining, voorzitter jeugd – Luuk Elting en de coach die beiden jaren heeft begeleid – Ronny Hartmann.
“Het is altijd fijn om hier weer terug te komen en je nog steeds welkom te voelen”, zeggen beide jongens over de club.

wouter-jan-anne_10-10-2016

Veiligheid kunstgrasveld

Naar aanleiding van de persberichten over de veiligheid van kunstgrasvelden willen wij u,
na overleg met de gemeente,
graag verwijzen naar een artikel hierover op de KNVB site en de mededeling vandaag door het RIVM.

http://www.knvb.nl//nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Mededeling RIVM: Sporten op kunstgrasvelden
Publicatiedatum: 06-10-2016
Wijzigingsdatum: 06-10-2016
Het RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.
Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden INDUSTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

Agenda algemene ledenvergadering

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering,
welke gehouden wordt op Vrijdag 28 oktober 2016 om 21.00 uur,
in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Ledenvergadering d.d. 20-05-2016
4. Jaarverslag senioren 2015-2016
5. Jaarverslag jeugd 2015-2016
6. Financieel Jaarverslag 2015-2016
7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2016-2017
8. Rondvraag
9. Sluiting

Agenda

KLAVERJASCOMPETITIE

2 SEPTEMBER 2016
7 OKTOBER 2016
4 NOVEMBER 2016

KERSTKLAVERJASSEN 23 DECEMBER 2016
6 JANUARI 2017
3 FEBRUARI 2017
3 MAART 2017

SPOOK/SPEURTOCHT

21 OKTOBER 2016

BLIKSEMAKTIE
18 NOVEMBER 2016

KERSTKLAVERJASSEN
23 DECEMBER 2016

SINTERKLAASFEEST VOOR F EN H
30 NOVEMBER 2016

 

PAASBINGO
14 APRIL 2017