Archives for 

Columns

Snoukies Houkie deel 8

Goeidaag eevn, intimie verto’llnde mie, wat zol d’r aan de haand weez’n mit Snoukie, woar is de agste aflevering, nou helemoal niks, schienboar is’t neis uutlekt, zien onderkoffer is nait meer zo onderkoffer en hol’n mens’n hun kleppe digt, moar ja, Snoukie zol Snoukie nait weez’n, as ze doar gain praivet ai(kort weg P.A.) veur gebruukt, dei vertelt hom din wel alles, haha!!! De P.A. gait underkoffer onder de noam “Raket”, ein bruir van Meknum van teleevisie, snap’n joe t’nog, ik wel, joe nait denk ik! Lees verder →

Snoukies Houkie deel 7

K’bin mien sleutels kwiet, zee die veurzitter, welke sleutels zee ik teeg’n hom, ach dei van de kantiene, hai hat alle naokeek’n, mor hai kon ze nait viend’n.
Hai wol het nait zegg’n, mor ik begriep het wel, zien vrouw Ella het die sleutls vot smeet’n, volgens mie, ze is d’r flauw van dat hai zo veul in de kantiene hangt, zo sollt wel weez’n.Veur ik het vergeet, de veurzitter wil ook nait meer dat mann’n teeg’n zien vrouw zwaai’n, of sol ze binnkört ook ain Boerka op krieg’n, zal Geert bliede mit weez’n, waist wel die Wilde! Lees verder →

Snoukies Houkie deel 6

Moi’n dokter, wat ’n volk ofgeloop’n zundag, machtig of nait! Die jonge bliksoms van teerste, won’n hom eev’n mooi, van die dopdassies uut Musselkanoal. Bie die eerste kool, sprong die laider van teerste zo hoog de lucht in en landde zo zwaor op de grond, dat nait allein de middenstippe aanvult mos worden, ook de buurt van de dukoud is aan vervanging tou, ain dikke koele mienjong. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 5

Joa man, he je ’t aal heurt, Jaap zien Knegt, is betrapt op et neem’n van footoos, akziefotoos,man, Hij ston beetje illegoal achter de bosjes mit ain neie kaamera mit ain meegalenze, noar ’t voetbal te kiek’n, schienboaor allein bie de zee aine, binn’n d’r geen aandere elftall’n, of gait hei allein bie zien zeun stoan, t’word tiet dat Jaap zien Knegt ,die keuk’n in de kantiene zet, want t’word ain rommel in die keuk’n. Lees verder →

Snoukies Houkie deel 4

Man,man,man, loop ik door in de stad, bie die Zweedse winkel, ikeja, wel zug ik door op ofstaand sjaans’n, mit aandere vrouluu, Wimpie, waist wel, dei mit dat rössig hoar, gait over de tegniese boudel, bie teertse en zo, schiere vent heur, die Wim, denk’t e! In zien schaare, zug ik doar, nog drei man, die sentenvent, die vörzitt’r en dat klain kereltje, Rosco. Ik was beneid, wat dun joe hier,” ach ev’n spull’n veur de neie bestuurskoamer en kantiene koop’n”, zee die Meind,  mooi spul hadd’n ze kogt. Kheurde dat ze sent’n kreeg’n hadd’n van doefiehandeloar! Loop ik ev’n verder, zit die dikke cent’nvent aal aan de stoete, waar’n ze zogenoamd aan’t ontbeit’n, s’mörgens om tien uur, ze kon’n wel gain verstaand hebb’n, ik was d’r om vief uur aal oet, op fietse noar stad tou, luu van teeg’nwoordig ook. Loater vertell’n ze mie doodleuk, dat ze drei keer oet eet’n waar’n west, van kontribuusiegeld of zo, nait te geleuv’n . Lees verder →

Snoukies Houkie deel 3

Z’ak veurige week zundag in de kantiene, waar’n d’r van die biedehanten dei eerder in’t bestuur hadd’n zeet’n, wol’n ze die invalgrens van teerste omkoop’n mit hamburgers en bier, hij van die gokboudel van eerder Piko of zo was d’r ook bie, soam’n mit die slager van de hoofdstroat en nog wat aandere luu, ook die boer van Sellnerstroat, mos dei nait op ’t laand weez’n, normoal h’et hai et altied te drok, moal noar kapper goan, sol goud veur hom weez’n. Lees verder →