Archives for 

Spelregelquiz

Spelregelquiz deel 5

Vraag 1.
De scheidsrechter constateert dat een speler zich tijdens het spel schuldig maakt aan ernstig gemeen spel tegenover een tegenstander. De scheidsrechter onderbreekt het spel. Wat is de disciplinaire straf voor deze speler?
a. Hij wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.
b. Hij krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.
c. Hij krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart of wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.
d. Hij krijgt een vermaning of wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart. Lees verder →

Spelregelkennis quiz deel 4

Vraag 1.
In het amateurvoetbal moet een beslissingswedstrijd gespeeld worden op een neutraal terrein. Beide eerste elftallen hebben echter hetzelfde kleur tenue. Wie moet er nu een ander kleur tenue aantrekken?
a. Dat bepaalt de scheidsrechter.
b. Het eerste in de Officiële Mededelingen genoemde partij.
c. Het tweede in de Officiële Mededelingen genoemde partij.
d. Omdat hierover niets is bepaald in de reglementen, wordt dit beslist door het Bondsbureau. Lees verder →

Spelregelkennis quiz deel 3

Vraag 1.
Als de tegenstander voorzichtig naar de bal trapt die door de doelverdediger wordt vastgehouden, zal de scheidsrechter;
a. Hem bestraffen met een directe vrije schop wegens gevaarlijk aanvallen.
b. Hem bestraffen met een indirecte vrije schop wegens spelen op een gevaarlijke wijze.
c. Hem niet bestraffen.
d. Het spel onderbreken en laten hervatten met een scheidsrechtersbal. Lees verder →

Spelregelkennis quiz deel 2

Vraag 1. Terwijl het spel zich op het middenveld ontwikkelt, kijkt de scheidsrechter om en ziet dat in het strafschopgebied van partij A een verdediger een aanvaller slaat. Hoe reageert de scheidsrechter?

a. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een strafschop tegen A.
b. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger de aanvaller sloeg.
c. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.
d. Hij zendt de verdediger van het speelveld door het tonen van een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop tegen partij A op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter het spel onderbrak.

Lees verder →

Spelregelkennis quiz deel 1

Vraag 01.De aanvoerder van een van de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

a. Hij wijst er zelf een aan.
b. Hij vraagt een bestuurslid er een aan te wijzen.
c. Hij laat doorspelen.
d. Hij staakt de wedstrijd.

Vraag 02. De lijnen die een speelveld afbakenen: Lees verder →