Contributie

Contributie

In verband met nieuwe Europese regels met betrekking tot automatische incasso zijn wij als vereniging verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren:

– FC Ter Apel’96 heeft als incassant een ID nummer: NL74ZZZ400388770000
– Het bankrekeningnummer is gewijzigd in IBAN nummer: NL38 RABO 0358 6059 46
– De bestaande machtigingen blijven geldig, echter zal elke machtiging die wij registreren een uniek nummer krijgen.

– Via de website zult u worden geïnformeerd omtrent de data waarop wij zullen incasseren.
Het voorlopig schema ziet er als volgt uit:

Automatische incasso:

Kwartaalcontributie wordt geïncasseerd:

3e kwartaal 2021 = eind augustus 2021

4e kwartaal 2021 = eind oktober 2021

1e kwartaal 2022 = eind januari 2022

2e kwartaal 2022 = eind april 2022

2e halfjaar 2021 = eind augustus 2021

1e halfjaar 2022 – eind januari 2022

Jaarcontributies 2021-2022 = eind september 2022

Overige contributiefacturen worden medio september verzonden.

De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn als volgt vastgesteld:

Categorie: Bedrag €
Senioren 180,00 geboren in 2002 of eerder
Senioren (alleen 35+ comp.) 70,00
Vrouwen (7 x 7) 70,00
A-junioren (Onder 18/19) O18/O19 130,00 geboren in 2003 of 2004
B-junioren (Onder 16/)17 O16/O17 120,00 geboren in 2005 of 2006
C-junioren (Onder 14/15) O14/O15 120,00 geboren in 2007 of 2008
D-junioren (Onder 12/13) O12/O13 110,00 geboren in 2009 of 2010
E-junioren (Onder 10/11) O10/O11 100,00 geboren in 2011 of 2012
F-junioren (Onder 8/9) O8/O9 90,00 geboren in 2013 of 2014
Minipupillen (Onder7) O7 50,00 geboren in 2015 of later
Niet spelend lid 35,00
Donateurs 25,00

Zorg voor voldoende saldo, bij een tweede weigering zal uw automatische incasso worden verwijderd en dient u de jaarcontributie ineens te voldoen.

Leden die nog niet via automatische incasso betalen, ontvangen een factuur voor de jaarcontributie.

Wijziging van uw adres, bankgegevens, emailadres of telefoonnummer graag even doorgeven aan de

ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@fcterapel96.nl

Contributierekening IBAN: NL38 RABO 0358 6059 46