Contributie

Contributie

In verband met nieuwe Europese regels met betrekking tot automatische incasso zijn wij als vereniging verplicht alle leden, die een machtiging hebben afgegeven aan onze vereniging, over het volgende te informeren:

– FC Ter Apel’96 heeft als incassant een ID nummer: NL74ZZZ400388770000
– Het bankrekeningnummer is gewijzigd in IBAN nummer: NL38 RABO 0358 6059 46
– De bestaande machtigingen blijven geldig, echter zal elke machtiging die wij registreren een uniek nummer krijgen.

– Via de website zult u worden geïnformeerd omtrent de data waarop wij zullen incasseren.
Het voorlopig schema ziet er als volgt uit:

Automatische incasso:

Kwartaalcontributie wordt geïncasseerd:

Eind augustus 2020: 3e kwartaal 2020
Eind oktober 2020: 4e kwartaal 2020
Eind januari 2021: 1e kwartaal 2021
Eind april 2021: 2e kwartaal 2021

Halfjaarcontributie wordt geïncasseerd:

Eind augustus 2020: 2e halfjaar 2020
Eind januari 2021: 1e halfjaar 2021

Jaarcontributie wordt geïncasseerd:
Eind augustus 2020: 2020-2021

De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt vastgesteld:

Categorie: Bedrag €
Senioren 180,00 geboren in 2001 of eerder
Senioren (alleen 35+ comp.) 70,00
Vrouwen (7 x 7) 70,00
A-junioren (Onder 18/19) O18/O19 130,00 geboren in 2002 of 2003
B-junioren (Onder 16/)17 O16/O17 120,00 geboren in 2004 of 2005
C-junioren (Onder 14/15) O14/O15 120,00 geboren in 2006 of 2007
D-junioren (Onder 12/13) O12/O13 110,00 geboren in 2008 of 2009
E-junioren (Onder 10/11) O10/O11 100,00 geboren in 2010 of 2011
F-junioren (Onder 8/9) O8/O9 90,00 geboren in 2012 of 2013
Minipupillen (Onder7) O7 50,00 geboren in 2014 of later
Niet spelend lid 35,00
Donateurs 25,00

Zorg voor voldoende saldo, bij een tweede weigering zal uw automatische incasso worden verwijderd en dient u de jaarcontributie ineens te voldoen.

Leden die nog niet via automatische incasso betalen, ontvangen een factuur voor de jaarcontributie.

Wijziging van uw adres, bankgegevens, emailadres of telefoonnummer graag even doorgeven aan de

ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@fcterapel96.nl

Contributierekening IBAN: NL38 RABO 0358 6059 46