Jaarvergadering

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, (voorjaar) welke gehouden wordt op Vrijdag 20 Mei 2016 om 21:00 uur, in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag Ledenvergadering d.d. 06-11-2015 ( wordt ter vergadering uitgereikt)
  4. Begroting seizoen 2016-2017
  5. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar  zijn:
Mw G. Enninga, secretaris
Mw T. Deddens, bestuurslid (activiteiten)

Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de herbenoeming van voornoemde personen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang
van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Comments are closed.