Algemene jaarvergadering

Geachte leden,

Hierbij wordt u wederom uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van FC Ter Apel’96 welke gehouden wordt op Donderdag 21 december aanstaande om 21:00 uur in de kantine op Sportpark ‘t Heem in Ter Apel.

Agenda:

1 Opening

2 Mededelingen

3 Verslag Ledenvergadering d.d. 20-04-2017 *

4 Jaarverslag senioren 2016-2017 *

5 Jaarverslag jeugd 2016-2017 *

6 Financieel Jaarverslag 2016-2017 *

7 Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2017-2018

8 Rondvraag

9 Sluiting

( * Verslagen worden ter vergadering uitgereikt)

Bestuur FC Ter Apel’96