Jaarvergadering

Aan de leden van FC Ter Apel ’96

Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, (voorjaar) welke gehouden wordt op Vrijdag 20 Mei 2016 om 21:00 uur, in de kantine op het Sportpark ’t Heem.

AGENDA

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag Ledenvergadering d.d. 06-11-2015 ( wordt ter vergadering uitgereikt)
  4. Begroting seizoen 2016-2017
  5. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar  zijn:
Mw G. Enninga, secretaris
Mw T. Deddens, bestuurslid (activiteiten)

Het bestuur vraagt de leden in te stemmen met de herbenoeming van voornoemde personen.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang
van de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

  1. Rondvraag
  2. Sluiting

Voetbaldagen

Op di. 3 mei beginnen de voetbaldagen van FC Ter Apel 96.

Di. Aanwezig om 9:30u

Dan worden de groepen bekendgemaakt en wordt de kleding uitgedeeld.

Op wo. en do. om 9:45u aanwezig.

Eindtijd op alle dagen: 15:00u

Kampioenen van de Fc.!

Zaterdag 30 april, kan de FC de eerste kampioen verwelkomen, F2 speelt om 09.00 uur op sportpark ‘t Heem tegen naaste concurrent voor de titel, Dalen/DSC F2. Bij winst kan het kampioenschap gevierd worden.

Verder liggen E2 en in mindere mate E4 en F5 nog op kampioenskoers.