Snoukies Houkie deel 12

Man o man, wat ist kold boet’n, veul tied om in de bossies te ligg’n heb’k nait, mien kont vrus aan de takk’n vast, d’r word nait treent, d’r wordt nait voetbaalt, ’t is niks. Was’k lest op mien fietse op visiete bie aine in’t heem, rond haalf elf, ik op mien fietse noar hoes tou, wel zag ik doar achter ‘stuur zitt’n van dei bus van teerste, die autopoetser, dei blonde van die slager, wos ik veul dat hei ook bussjaffeur was, hei zag mie wel, hei toeterde zulfs, moar toun ik deur fietste zag ik die duutser, Sander, volgens mie was e kwoad op die slager zien zeun??????

Wat las ik lest in kraante, die Loek blieft nog twei joar, ze duuv’n wel, stait e mit zien ploug noa twaalf wedstried’n boov’n aan, kin hai geliek twei joar langer bliev’n, ze geleuv’n wel in hom, dunkt mie, die jongens bin’n wel wies mit hom, nou Loek, overweegst aal om te verhoez’n, kist mooi op fietse komm’n, scheelt onze club raiskost’n.
Mien felesitoaties, Loek.

K’heurde ook dat ze mit ain tribuune aan de gang bin’n, tou moar weer!!!!
De veurste rij van die tribuune will’n ze veur de bestuursleed’n reserveer’n, nou mooi is dat, zoveul bestuursleed’n zug ik aans nait bie teerste, hebb’n altied ofsproak’n op zundagmiddag, vrumd of nait din!
Neie tribuune, neie kunstgrasveld, neie kantiene, neie kleidkoamers, wat komt d’r nog meer, k’heb wat heurt, moar kin d’r nog niks over löss loat’n, bin’n joe al neischierig!!!!

Lest ik dog, ik gai es eev’n in de kantiene kiek’n, op vreidagoavond, alles wat d’r zat, zat mit jaase aan, oet de verwarmingshok zag ik ain neie medewaarker van Tabak komm’n, hei hat ook ain jaase aan, ik mainde hom te herkenn’n, volgens mie was’t de veurzitter, verwarming kapot, al veur de daarde keer, ik mainde dat alles nei was!!!!!

Wat ik nog meer heurde, oonze Klaas van de wichter, hei gait ons verloat’n, sol hai aine neie klup vond’n hebb’n, is de liefde over tussen Klaas en de wichter, of komt zien treeningstof nait meer over, wat is dat toch, t’is aans zo’n oardige vent die Klaas, of gait hai weer gruinte verkoop’n, mokt ook niks uut Klaas, ik wens die het beste.

Ik heurde dat er ook weer ain “bonte oavond” komt, in “t streekje, klop dat?
Wat zol er zo bont weez’n, ik heb begreep’n dat dr ook ain stripties komt, veur koart’n bestelln mot je bie Kai weez’n, dus je mot’n er vlot bie wee’zn, want vol is vol!
Vieftien januaori 2011, agt uur soavonds!

Nou luu, ik denk dat dit de leste van 2010 is, d’r lekt steeds minder uut, in mien aanwezighaid, bie dizze geef ik dus ook ain penne uut, wat is de bedouling, elke neie Snoukie, stop ik mit de penne weg te geev’n, de bedouling is, dat je aan de redactie van oonze sait, ain stukkie over joe zelf schriev’n, ik gai deur mit Snoukies Houkie, joe schriev’n ain stukkie over joe zulf.
Wat d’r in mot komm’n?
Ach, wat holt joe bezig in ’t leevn, wat dug ie overdag, bist trouwt of hest ain boetenegtelieke relaosie, gaist vrumd, waarkt’s , wat is joen levensmotto, wat dug je bie onze klup, wat is de toekomst en aal meer van dat soort zoak’n, körtom schrief ain stukkie over joezulf!

De penne geef ik vot aan, Harrie Haanstra, de neie sent’nbewoaker van de klup.
Meel joen stukkie aan:
fcterapel96@gmail.com

Ik gai er vanuut dat ain ieder mit waarkt aan dit neie stukkie op de sait!

Prettige doag’n in december, Snoukie.

Comments are closed.