Snoukies Houkie deel 13

Veul hail en zegen zegg’n we din, veur joe allemoal, lok t’doar moar mit begun’n. K’hoop dat dit neie joar weer mooie röddels en woarheed’n zal breng’n, as joe moar stekk’n oethoal’n, schrief ik ze wel op en moak ik “t wel bekend, haha! Nou, k’was uut neudigt bie de neijoars resepsie, en wel, t’schient nogal gout te goan bie de klup, kreeg geliek vief munt’n toun ik binn’n kwam, ain mooie doame ontving mie, ze was helemoal in t’gries, schier kapseltje, neie vodd’n aan, t’was dei van de kloosterveenweg, ried in zo’n dikke woag’n oet duutsland, Gieni of zo, ze had veul vriend’n zag ik wel, of ging ’t meer om die muntjes?

Ain tousproak van de veurzitter, ik dog nog, ’t is tog moar van twei tot vaare, man wat hei weer’n veul te vertell’n, ik dog, ik kom tog om te drink’n, nait om aal te mott’n luustr’n. Wel zag ik aal zitt’n en hang’n op de resepsie:

Anno Hoan, waist wel van die dakploat’n, hei is tog direkteur of zo, hei het wel aal van die broene waakneemer steevels aan, of zol hei gain direketeur meer weez’n.
Familie Heidema, waar’n zeek’r in sloap vall’n, kwaam’n om twinig veur vaar aanschiet’n.
Kai Fokzemaar of zo, mit vrau,kiend en aine op komst, toupasselieke noam of nait din, haha!
Dik Bunt van die zandrieder, ook mit van die broene steevels, of zol hei mit Anno op ain vragtwoag’n ried’n?
Ben Scholte en zeun, mog nog eev’n komm’n, was ook te loat!
Herman,Loekie en Jans van teerste, k’had ze nog nooit in burger kleer’n zain, loop’n altied in treeningspakke, Peter van Dijk het wel nei spul te koop
Bert Rossing, had de post aal rond, joa man teeg’n woordig brengt hei ook post rond!
Ben Zuidinga en vriendin, woon’n volgens mie ook soam’n op ’t voetballaand.
Ag d’r waar’n nog veul meer, k’heb d’r verder nait op let, mos min munt’n verzilver’n, t’was groatis ja!

Tog nog eev’n, wel heb’k mist, Gerrit van Oosten, de heer Haanstra, die ander Luukie van tweide, veul lijders van de jeugd, ook de zoaterdagseleksie, die invalscheids bie de doames, de heer Riemeijer, de sponsoren, en nog veul meer!

Of ik nog wat heurt heb doar, joa man, die zoalvoetballers stoan in de haalve finale van het Protos Weering toernooi, aankommnde zoterdag in Blekleek, ze goan mit ain bus heen, dr binn nog ploats’n vrei!

D’r was ain wiggie dei mie vroug of ik ook wos wel de neie treener mos word’n bie de wigter, ze vertoll mie dat ze heurt hat dat die dikke grensregter van teerste van de zundag, dat zol word’n, ik zee teeg’n heur, die Loek en die Joep goan veur kwaliteit, dei bliev’n bie elkoar in de tweide klasse, wel zol het din word’n zee ze, ‘t antwoord bleef uut!

Oh ja, er is ain neie sport ontwikkelt in de kantiene, Henk S. en Anno H, baide afkomstug te T.A. hebb’n tragt de boudel te sloop’n, ze hebb’n noameliek buikschuivers oetvoert in de kantine, noa het koart’n mit de kerst, ze gleed’n allebai nait, zukke dikke penzen.

Nou, dit was de eerste van tweidoezendelf, tot bie ’t streekje, vieftien januaoari, ik luuster mit, want ik bin d’r ook en nait als Chiel Montangne.

Snoukie.

Comments are closed.